00:00:00 / 01:58:00
HD

Daininjutsu eiga Watari 1966

Genre: Music Adventure Fantasy Family

Companies: Toei Tokyo

Crew: Director : Sadao Funatoko,Screenplay : Shunichi Nishimura,Original Story : Sampei Shirato,Producer : Hiroshi Ookawa,Director of Photography : Shigeru Akatsuka,Original Music Composer : Hirooki Ogawa,Writer : Masaru Igami

Stars: Yoshinobu Kaneko as Watari,Chiyoko Honma as Tsuyuki,Fuyukichi Maki as Shikanme,Kunio Murai as Shindo no Kotaro,Asao Uchida as Momochi Sandayu,Minoru Ôki as ,Ryutaro Otomo as Otowa no Kido

Ratings

706

Popularity

NAN

Vote

0

Vote Average

You May Also Like